Proběhlé akce

Hustířanské posvícení z pohledu Hustířánku

První písemná zmínka o obci Hustířany pochází z roku 1355. Letos se tedy 29.8. konaly oslavy k 660. výročí této události.

Doprovodný program pro děti se držel tématu a každý panoš měl příležitost stát se rytířem z Hustířánku. Nejprve však musely vyrobit meče, štíty a koně, které následně vyzkoušely při výcviku na kolbišti. Ony samy se procvičily ve střelbě z luku a kuše, což hned po seznámení se s příběhem o zkáze hradu Rotemberku využily v boji se zlým drakem. Po porážce draka byly všechny děti po právu králem pasovány na rytíře z Hustířánku.

Celý tento program by nebylo možné uskutečnit bez pomoci všech z Hustířánku, hustířanských žen v čele s paní Rejlovou (které nasbíraly pro děti klubíčka) a samozřejmě všech organizátorů výroční akce.

Děkujeme také zúčastněným rytířům za jejich odvahu a rodičům za projevenou podporu.

Za Hustířánek

Lucie Hustáková

 

Pohádkový les

Hustířanský Pohádkový les se v letošním roce uskutečnil 13. června, poprvé v režii Hustířánku. Paní Marie Andrejsová a Šárka Dyrcová nám tak předaly štafetu, své dlouholeté zkušenosti, tradici i důvěru a my z Hustířánku jsme s poctou a díky výzvu přijali.

Na děti čekala pečlivě připravená trasa se stanovišti jednotlivých pohádkových postav, u kterých plnily úkoly. Například u víly Amálky hledaly korálky, makové panence pomohly posbírat mák do makovic a u posledního stánku - mysliveckého si mohly například vzít na ruku živé káně. V lese potkaly samozřejmě i další pohádkové postavy mezi nimiž byli kupříkladu dřevorubec Drnec, kovbojka, Ferda Mravenec, Křemílek a Vochomůrka a další.

Po projití a splnění úkolů čekala na děti odměna v podobě tajuplného kouzlení, zábavy pana Vlasáka a vystoupení skupiny HUNAP, které rozhýbalo malé i velké posluchače. Výše zmiňovaným patří velké poděkování.

Děkujeme také všem, kteří se podíleli na organizaci celé akce, z řad dětí i dospělých a doufáme, že v příštím roce se opět sejdeme v Pohádkovém lese.

Za Hustířánek

Lucie Hustáková

 

Děti s rodiči si 3.4.2015 přišli nejen najít a nasbírat symboly Velikonoc

Páteční předvelikonoční odpoledne opět patřilo v duchu Hustířánku dětem a rodičům. Počasí nám tentokrát přálo, a proto na hustířanské závodiště dorazilo i mnohem více hostů.

Ty čekalo několik jarních úkolů. Prvním z nich byla výroba a výzdoba papírového košíčku. Do něj pak nasbírat stanovený počet vajíček a zajíčků. Po náležité kontrole a ještě náležitější pochvale zbýval poslední úkol – seřadit kartičky, kterak se z vajíčka vyvine kuřátko (pojem „kuřice“ byl neznámý i mnohým rodičům J).

A jak už to v pohádkách bývá (kéž by i v životě), za dobře odvedenou práci následuje odměna – tou byly malé pletené pomlázky a ozdoba na ni.

Děkujeme a nashledanou třeba v pohádkovém lese (20.6.) nebo 18.4. při jeho úklidu.

Za Hustířánek, z.s.

Martina Holubářová

 

29.3.2015 proběhlo VYNÁŠENÍ MORANY aneb Rozlučme se se zimou, přivítejme jaro!

Celý týden bylo psí počasí, vyprovodit zimu ze dveří proto bylo nanejvýš potřeba. Stejný názor sdílelo 25 lidí různého věku a vzrůstu, kteří se navzdory trvalému dešti vydali za námi na hustířanské závodiště. 

Po uvítání šly děti s rodiči vyrábět malou Moranku, která slavně vzplála v ohništi pod střechou. Přijela mezi nás i Jana Mazuchová s výrem, kánětem a puštíkem, myslivec Martin uchystal nástěnku s jarní tématikou, a tak jsme si čekání na umoudření počasí krátili v příjemné společnosti i atmosféře. Po vyprávění o pohanském svátku vynášení zimy jsme se za největšího lijáku, hlaholu a rámusení statečně vydali s velkou Moranou k baroknímu mostku, ze kterého byla vhozena do potoka. Pak už jsme honem spěchali zpět k ohništi opéct si buřty a prohřát se čajem.

Darovaný balíček osení už na důkaz jara dělá na stole zelenou parádu. Zima už je pryč!

Děkujeme všem odvážlivcům, nezištným pořádajícím, poskytovatelům zázemí a dárcům, díky kterým jsme strávili smysluplné odpoledne.

Za Hustířánek, z.s.

Martina Holubářová

 

Vánoční nadílka aneb Cestička ke krmelci

Tři dny před Vánoci v dopoledních hodinách se v hustířanském úvozku začaly scházet děti se svými blízkými, které se rozhodly nadělit nějakou tu dobrotu i zvířátkům.

Navzdory „aprílovému“ počasí vhodně vybaveny dostaly mapu trasy a povídání o zvířátkách, které do krmelce chodí.

Přímo do koryta krmelce pak nasypaly tvrdé pečivo, jablka, řepu. V jedné rodině dokonce doma vyrobili závěs na špejli s pamlsky, kterým ozdobili malý smrček u krmelce.

Setkali se tam také s myslivcem, který je zasvětil do tajů příkrmů zvěře během zimních měsíců a údržbou krmelce.

Rodiny pak měly na vybranou – vrátit se méně bahnitou cestou zpátky nebo jít polní cestou po a v dešti. Většina si vybrala tu horší cestu. O to viditelnější měli vzpomínky na vánoční cestičku.

Děkujeme všem štědrým účastníkům naší předvánoční trasy.

Těšíme se příště naviděnou.

 

Hustířanský lampiónek

Hustířánek uspořádal 11.10.2014 svou další akci v následující podobě.

Okolo 16.hodiny se v hustířanském úvozku postupně sešlo 35dětí se svými rodinami, které prošly označenou trasou s vědomostními i pohybovými úkoly. Posledním úkolem bylo vytvoření vlastního lampiónku.

Po drobném občerstvení, opékání či zahřátí u ohně jsme vyčkávali šera a tmy.

Se zapálenými svíčkami ve vlastními rukami vytvořených lampióncích jsme se vydali vesnicí zpátky k úvozku. Tam děti zfoukly svíčky, něco si přály a zamířily do postýlek.

Děkujeme všem úžasným zúčastněným. A také všem zapojeným i pomáhajícím Hustířaňákům bez kterých by to celé neproběhlo.

Fotky naleznete na našem Facebooku www.facebook.com/hustiranek

 

Hustířanské posvícení z pohledu Hustířánku

Poslední srpnová sobota 30.8.2014 patřila Hustířanskému posvícení, které každoročně pořádá SDH Hustířany.

Hustířánek, z.s. se letos poprvé zapojil do příprav dětským výtvarným koutkem a překážkovou dráhou.

Děti na startu dostaly od Moniky, Aničky a kouzelné babičky černobílý diplom s kohoutem – symbolem posvícení, který byl po splnění úkolů řádně orazítkován a nakonec i dětmi dozdoben.

Svou účast zpečetily barevnými otisky svých rukou na papír na podporu předčasně narozených dětí (sbírku organizují Dobrotety, materiál zapůjčilo Centrum služeb rodině Rozmarýn Jaroměř) a vstoupily do bludiště překážkové dráhy plné nástrah, kterou všechny děti ve zdraví a s úsměvem na tvářích (až na důležitě se tvářící výjimky) zvládly.

Ve výtvarném koutku s Martinou, Bárou a Míšou, děti tvořily originální papírové posvícenské koláče, na které sypaly vše, co tam patří (i nepatří:o), recyklovaly pet lahve na zábavnou hru, navrhovaly dřevěné osobní medaile, malovaly, stříhaly, lepily.

Dvakrát také děti dravě honily a škubaly kolíčky z našeho čilého kohouta Martina. Tento posvícenský zvyk jsme tak hravou formou přenesly do dnešní doby, ovšem bez závěrečného upečení.

Pro uklidnění po honu Monika s Míšou spolu s dětmi předčítali klasické české pohádky. A zabralo to;o)

Děkujeme všem 35-ti úžasným dětem, které náš koutek navštívily, jejich rodinám, dobrovolníkům a spolupořadateli za příjemně strávené odpoledne a těšíme se na brzkou shledanou;o)

 

 

Hustířanský pohádkový les

V sobotu 7.6.2014 se konal tradiční hustířanský Pohádkový les, který pořádali MS Dolina Rožnov - Hustířany, SDH Hustířany a Hustířánek, z.s.

Brána do pohádkového lesa byla otevřena od 13 do 15 hodin na hřišti u Pohostinství Ve mlýně v Hustířanech.

Počasí nám jakž takž přálo, takže nic nebránilo tomu, aby nás pohádková babička za dobrý skutek vpustila kouzelnou bránou do pohádky.

Tam na nás už čekaly nejrůznější figurky s úkoly. Bořek stavitel procvičil děti v zednické práci, vodník v rybolovu, Méďa Béďa ve sběru svačin neopatrných turistů, Rákosníček ve skořápkách s úkoly, čert ve skákání v pytli. Bílá paní zase něco ztratila, Křemílkovi a Vochomůrkovi bylo třeba uvařit čaj na nachlazení, Dřevorubci nestačilo dříví na zimu, Rampa zájemcům poskytl praktický kurz létání.

A co se nestalo – přepadli nás dokonce i loupežníci. A to nebyl zdaleka konec. Rumburak a ježibaba spřádali sítě kolem nebohých dětí v cestě poslepu a v ponořování rukou do sklenic s neznámým nehezkým obsahem, kde hledaly ztracený kouzelný prsten. Naštěstí ho našly.

Pak už jsme se setkaly jen se samými pozitivně naladěnými postavami. Makovou panenkou, ostřílenými indiány, šlechetným a ctnostným Robinem Hoodem.

Opravdoví myslivci si sice ještě v závěru vychutnaly děti ve znalosti zvěře i stromů, ale pod vousy a divokým vzezřením se skrývala dobrosrdečnost, kterou projevily patřičnou sladkou i vzdělávací odměnou. Tři sudičky pro děti měly však odměnu největší, jak už to v pohádkách bývá...

Celkem se objevilo 82 dětí, což je pro nás vzhledem k několika atraktivním akcím a obecním dětským dnů v blízkém okolí, moc pěkné číslo.

Díky patří všem dětem a rodinám, které se staly součástí pohádkového odpoledne, všem pohádkovým postavám, organizátorům a jejich rodinným příslušníkům:o)

 

 

Vynášení Morany aneb Rozlučme se se zimou a přivítejme jaro

Nově vzniklý spolek Hustířánek uspořádal 6.4.2014 14.00 na hustířanském závodišti v blízkosti Mlýna Podhrad svou první akci s názvem Vynášení Morany přibližující tradiční lidové zvyky. Děti si vyrobily své malé Moranky, které s poděkováním zimě vhodily do ohýnku. Prohlédly a pohladily si dravce a sovičky sokolnice Jany Mazúchové, odvážlivci si je i vzali na rukavici. Poté jsme za halekání, rachtání a s básní na rtech v průvodu vhodili velkou Moranu z barokního mostku do vody a díky pošťouchnutí jednoho tatínka ji nakonec voda odnesla. Zimy se nám tak podařilo zbavit. Potom jsme se vrhli na opékání chlebových hadů – tudíž jich na svatého Jiří nevyleze tolik, kolik by se běžně očekávalo:-). Zájemce o prohlídku provedl svým mlýnem pan Martínek. Na rozloučenou dostal každý větvičku zlatice jako symbol jara, které skutečně přijde, až když doma ve vodě větvička zapustí kořínky. Tak uvidíme…

Děkujeme všem návštěvníkům (zapsalo se nám jich téměř 90), kteří k nám vážili cestu a strávili s námi zážitkové odpoledne,  i všem spojencům, kteří svou ruku k dílu přiložili zcela nezištně a zdarma.

Krásné jaro!

Hustířánek

PS: Fotky visí na Facebooku www.facebook.com/hustiranek Kdo nemá Facebook a chce fotky, nechť napíše na hustiranek@seznam.cz a uvede způsob, kterým je chce zaslat.

 

Poděkování
Děkuji všem účastníkům, kteří dorazili v neděli na Moranu až k nám do vísky a objevili další kousek světa a další způsob trávení volného času.
Speciální dík patří sokolnici Janě Mazúchové a jejím dravcům a sovičkám.
Velké díky také panu Martínkovi, který poskytl prostory mlýna Podhrad a zájemcům představil jeho historii.
A v neposlední řadě děkuji celému týmu, který mou vizi převedl do reality :o)
Martina Holubářová - předsedkyně

Kontakt

Hustířánek

hustiranek@seznam.cz

Hustířany 7, 552 11 Velichovky

+420 722 321 870

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Gruenewiese86  © 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode